Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 30 lipca 2010 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Chmura- Nycz Magdalena obecna obecna
2. Kasprzyk Elżbieta obecna obecna
3. Kawka Jacek nieobecny nieobecny
4. Nikitińska Janina obecna obecna
5. Para Marcin nieobecny nieobecny
6. Różański Stanisław obecny obecny
7. Sanecki Marek nieobecny nieobecny