Komunikat wyborczy z dnia 29 kwietnia 2010r.

Wybory Prezydenta RP – 2010 r.

KOMUNIKAT
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

 

Na podstawie art. 78b Ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 72, poz. 467) podaję do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

I. Teren miasta Gryfina

Słupy ogłoszeniowe rozmieszczone na obszarze miasta usytuowane przy:

 1. Ul. 1 Maja (obok Banku PEKAO S.A.)
 2. Ul. 1 Maja/Bolesława Chrobrego ( plac przy dużej fontannie)
 3. Ul. 9 Maja (koło budynku GTBS)
 4. Ul. Bolesława Chrobrego/ Piastów
 5. Ul. Bolesława Chrobrego ( Plac Barnima)
 6. Ul. Iwaszkiewicza/ 11 Listopada
 7. Ul. Krasińskiego (przy drodze do Gimnazjum)
 8. Ul. Łużycka (Osiedle Południe )
 9. Ul. Łużycka/Rapackiego
 10. Ul. Sportowa (przy bramie do obiektów sportowych)
 11. Ul. Sprzymierzonych (przy dawnym Hotelu „Pod Platanem”)
 12. Ul. Szczecińska/Grunwaldzka
 13. Ul. Żeromskiego (obok sklepu „Bartek”)

II. Teren gminy Gryfino

Tablice ogłoszeń sołectw w miejscowościach:

1. Bartkowo
2. Borzym
3. Chlebowo
4. Chwarstnica
5. Czepino
6. Daleszewo
7. Dołgie
8. Drzenin
9. Gardno
10. Krajnik
11. Krzypnica
12. Mielenko Gryfińskie
13. Nowe Czarnowo
14. Pniewo
15. Parsówek
16. Radziszewo
17. Sobiemyśl
18. Sobieradz
19. Stelinko
20. Steklno
21. Stare Brynki
22. Wirów
23. Wełtyń
24. Zaborze
25. Wysoka Gryfińska
26. Żabnica
27. Żórawie
28. Żórawki

 Informuję również, że zgodnie z art. 79 cytowanej ustawy:

 • Na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości
 • Przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych dla celów prowadzenia kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe.
 • Plakaty należy umieszczać w taki sposób, aby można je było następnie usunąć bez powodowania szkód

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat