Komunikat wyborczy z dnia 21 maja 2010r.

Gryfino, dnia 21 maja 2010 r.

SEO.0010 - 12/10

Komunikat wyborczy

 

Zgodnie z kalendarzem wyborczym termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 28 maja 2010r.


W związku z powyższym zgłoszenia do ww. komisji dokonywane przez uprawnione podmioty tj. komitety wyborcze będą przyjmowane w dniu 28 maja 2010 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w Wydziale Organizacyjnym pok.6 w godzinach 730 – 1530.


Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat