Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2009 r. godz. 1300

 

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

II. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:

  1. zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok – DRUK NR 1/XVLIII,

  2. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok – DRUK NR 2/XLVIII.

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.