Lista obecności

Lista obecności

 Lista obecności członków Komisji Budżetu, Finansów,

Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej,

na posiedzeniu w dniu 11.12.2002r.

 

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Nycz Artur  nieobecny nieobecny
2. Gutkowski Józef  obecny  obecny
3. Kapusta Czesław   obecny  obecny
4. Trzepacz Zenon    obecny  obecny
5. Szabałkin Maciej   obecny  obecny
6. Skrzypiński Janusz   obecny  obecny
7. Gazdecka Krystyna   obecna obecna