Lista obecności

Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Budżetu, Finansów,

Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej,

 na posiedzeniu w dniu 23  grudnia  2002r.

 

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Nycz Artur   obecny  obecny
2. Gutkowski Józef  obecny  obecny
3. Kapusta Czesław   obecny  obecny
4. Trzepacz Zenon    obecny  obecny
5. Szabałkin Maciej   nieobecny  nieobecny
6. Skrzypiński Janusz   obecny  obecny
7. Gazdecka Krystyna   obecna  obecna
8. Warda Bogdan Jacek  nieobecny  nieobecny