Lista obecności

Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Budżetu, Finansów,

Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej,

na posiedzeniu w dniu 23  stycznia 2003

 

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Nycz Artur   nieobecny  nieobecny
2. Gutkowski Józef  obecny  obecny
3. Kapusta Czesław   obecny  obecny
4. Trzepacz Zenon    obecny  obecny
5. Szabałkin Maciej   obecny  obecny
6. Skrzypiński Janusz   obecny  obecny
7. Gazdecka Krystyna   obecna  obecna
8. Warda Bogdan Jacek  obecny  obecny