Porządek obrad

Porządek obrad

Porządek Obrad

Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności
Gospodarczej na posiedzeniu w dniu 4.06.2003r. godz.1300

 

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Zapoznanie się ze stanem wysypiska odpadów komunalnych w Gryfinie.  

 


III.
Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.