Lista obecności

Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Budżetu, Finansów,

Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej,

na posiedzeniu w dniu 17 września 2003 r.

 

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Nycz Artur   obecny  obecny
2. Gutkowski Józef   obecny  obecny
3. Kapusta Czesław   nieobecny  nieobecny
4. Trzepacz Zenon    obecny  obecny
5. Szabałkin Maciej   nieobecny  nieobecny
6. Skrzypiński Janusz   obecny  obecny
7. Gazdecka Krystyna   obecna  obecna
8. Warda Bogdan Jacek   obecny  obecny