Lista obecności

Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Budżetu, Finansów,

Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej,

na posiedzeniu w dniu 23 marca 2004 r.

 

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Nycz Artur   obecny  obecny
2. Gutkowski Józef   obecny  obecny
3. Kapusta Czesław   obecny  obecny
4. Ragan Jan    obecny  obecny
5. Szabałkin Maciej   obecny  obecny
6. Skrzypiński Janusz   nieobecny  nieobecny
7. Gazdecka Krystyna   obecna  obecna
8. Warda Bogdan Jacek   obecny  obecny