Porządek obrad

Porządek obrad

Porządek obrad
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
w dniu 10 grudnia 2004 r. godz. 13.00

 

I. Sprawy regulaminowe:
1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

 

II. Przygotowanie propozycji planu pracy Komisji i Rady na 2005 r.

 

III. Analiza projektu budżetu.

 

IV. Wolne wnioski i zakończenie obrad.