Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2005 r. godz. 12.00


I. Sprawy regulaminowe:
1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Ocena realizacji planu pracy Komisji za 2004 rok. 

 

III. Zapoznanie się z informacją na temat działalności spółek rolnych na terenie Gminy Gryfino po wejściu do Unii Europejskiej (realizacja dopłat do rolnictwa).

 

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.