Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 10 lutego 2005 r. godz. 12.00

 

I. Sprawy regulaminowe:
1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Zapoznanie się z informacją przedstawicieli ZEDO – S.A. oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie na temat podjętych działań preokologicznych w Elektrowni Dolna Odra i ich wpływu na wysokość opłat na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2004 i 2005. 

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.