Lista obecności

Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Budżetu, Finansów,

Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej,

na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2005 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Ragan Jan obecny obecny
2. Gazdecka Krystyna nieobecna nieobecna
3. Gutkowski Józef obecny obecny
4. Kapusta Czesław obecny obecny
5. Skrzypiński Janusz obecny obecny
6. Szabałkin Maciej obecny obecny
7. Nycz Artur obecny obecny
8. Warda Jacek obecny obecny