Lista obecności

Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej,

na posiedzeniu w dniu 10 sierpnia  2005 r.  godz.1200

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Ragan Jan obecny obecny
2. Gazdecka Krystyna obecna obecna
3. Gutkowski Józef obecny obecny
4. Kapusta Czesław obecny obecny
5. Nycz Artur obecny obecny
6. Skrzypiński Janusz nieobecny nieobecny
7. Stanisław Strzelczyk obecny obecny
8. Szabałkin Maciej nieobecny nieobecny