Porządek obrad

Porządek obrad


PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 12.12.2005 r. godz. 900

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Dyskusja nad budżetem na rok 2006 - wypracowanie wniosków  z uwzględnieniem realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w 2005 r.

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.