Lista obecności

Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej,

na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2006 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Jan Ragan obecny obecny
2. Krystyna Gazdecka obecna obecna
3. Józef Gutkowski obecny obecny
4. Czesław  Kapusta obecny obecny
5. Artur Nycz nieobecny nieobecny
6. Janusz Skrzypiński obecny obecny
7. Stanisław Strzelczyk obecny obecny
8. Maciej Szabałkin nieobecny nieobecny