Lista obecności

Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2006 r.

L.p. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem Potwierdzenie obecności po posiedzeniu
1. Jan Ragan nieobecny nieobecny
2. Krystyna Gazdecka obecna obecna
3. Józef Gutkowski obecny obecny
4. Czesław Kapusta obecny obecny
5. Artur Nycz obecny obecny
6. Janusz Skrzypiński obecny obecny
7. Stanisław Strzelczyk obecny obecny
8. Maciej Szabałkin nieobecny nieobecny