Lista obecności

Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Planowania, Przestrzennego, 

Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

na posiedzeniu w dniu 8.04.2003.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Fischbach Kazimierz obecny obecny
2. Bielecki Jan obecny obecny
3. Celmer Wiesław obecny obecny
4. Kmieciak Zdzisław obecny obecny
5. Płonka Kazimierz nieobecny nieobecny
6. Sawaryn Mieczysław nieobecny nieobecny