Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Planowania, Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

na posiedzeniu w dniu 10.06.2003r. o godz. 1015.

 

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Ocena inwestycji realizowanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gryfinie w zakresie gospodarki mieszkaniowej - wielorodzinny budynek mieszkalny.

 

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.