Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji  Planowania, Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

na  posiedzeniu w dniu 26.08.2003r. o godz. 1000.

 

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Zapoznanie się z warunkami korzystania z walorów Parku Krajobrazowego Doliną  Dolnej  Odry.

 

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.