Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK  OBRAD

Komisji  Planowania, Przestrzennego, Gospodarki  Komunalnej,

Inwestycji  i  Ochrony  Środowiska  na  posiedzeniu w dniu  10.08.2004r. o  godz. 1300.

                                    

I. Sprawy  regulaminowe:

 1/  otwarcie  posiedzenia  i  stwierdzenie  quorum,

 2/  przyjęcie  protokołu  z  poprzedniego  posiedzenia.

 

II.  Ocena  działalności  Przedsiębiorstwa  Usług  Komunalnych  Sp. z o.o.  w  zakresie sprzątania  i  utrzymania  porządku  na  terenach  gminnych.

 

III. Zapoznanie  się  z  pracami, które  brały  udział  w  konkursie  nt.  koncepcji  programowo – przestrzennej  zagospodarowania  turystycznego  nabrzeża  rzeki Odry na  odcinku  miasta  Gryfino.

 

IV.  Wolne  wnioski  i  zakończenie  posiedzenia.