Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK  OBRAD

Komisji  Planowania, Przestrzennego, Gospodarki  Komunalnej,

Inwestycji  i  Ochrony  Środowiska  na  posiedzeniu w  dniu  15.09.2004r. o  godz. 1000.

                                    

I. Sprawy  regulaminowe:

1/  otwarcie  posiedzenia  i  stwierdzenie  quorum,

2/  przyjęcie  protokołu  z  poprzedniego  posiedzenia.

 

II.  Omówienie  sprawy  dotyczącej  nieodpłatnego  przejęcia  nieruchomości od  Samorządu  Województwa  Zachodniopomorskiego  oznaczonych   numerami  działek: 257/13, 257/14, 257/15, 257/16, 257/17, 257/18, 257/19, 257/20, 257/21, 257/22  o  łącznej  powierzchni  14,2932 ha, położonych w  obrębie  geodezyjnym  Pniewo  (wyjazd  w  teren). 

 

III. Wolne  wnioski  i  zakończenie  posiedzenia.