Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, 

Inwestycji i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2005 r. godz. 13.00


I. Sprawy regulaminowe:
1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Przygotowanie Sprawozdania z działalności Komisji za 2004 r.

 

III. Ocena realizacji uchwały w sprawie polityki zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino.

 

IV. Ocena realizacji uchwały w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.

 

V. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.