Porządek obrad

Porządek obrad

Porządek obrad
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji
i Ochrony Środowiska  w dniu 12 kwietnia 2005r. godz. 1430.


I. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,

II. Przegląd nabrzeża pod względem czystości oraz informacja dotycząca zagospodarowania nabrzeża i jego rozbudowy,

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.