Porządek obrad

Porządek obrad


PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu 11.10.2005 r. godz. 1400

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Informacja Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych nt. przygotowania do akcji "Zima 2005 -2006".

III. Informacja nt. stanu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gryfinie i budowa kanalizacji sanitarnej Gryfino - Północ".

IV. Przygotowanie propozycji komisji do projektu budżetu na 2006 rok  w zakresie inwestycji gminnych.

V. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.