Lista obecności

Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Planowania, Przestrzennego,
Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2005 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Trzepacz Zenon obecny obecny
2. Kmieciak Zdzisław obecny obecny
3. Bielecki Jan obecny obecny
4. Płonka Kazimierz nieobecny nieobecny
5. Sawaryn Mieczysław nieobecny nieobecny
6. Sochaj Ireneusz obecny obecny