Lista obecności

Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Planowania, Przestrzennego,
Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu 9 lutego  2006 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Zenon  Trzepacz obecny obecny
2. Elżbieta Kasprzyk obecna obecna
3. Jan Bielecki obecny obecny
4. Kazimierz Płonka obecny obecny
5. Mieczysław Sawaryn nieobecny nieobecny
6. Ireneusz Sochaj obecny obecny