Lista obecności

Lista obecności

Lista obecności członków
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2006 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Trzepacz Zenon obecny obecny
2. Kasprzyk Elżbieta obecna obecna
3. Bielecki Jan obecny obecny
4. Płonka Kazimierz obecny obecny
5. Sawaryn Mieczysław nieobecny nieobecny
6. Sochaj Ireneusz obecny obecny