Lista obecności

Lista obecności

Lista  obecności
członków  Komisji  Planowania  Przestrzennego,  Gospodarki  Komunalnej,

  Inwestycji  i  Ochrony  Środowiska
na  posiedzeniu  w  dniu 
15  marca  2006 r.

 

 

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1.

Trzepacz  Zenon

obecny obecny
2. Kasprzyk Elżbieta obecna obecna
3. Bielecki  Jan obecny obecny
4. Płonka  Kazimierz obecny obecny
5. Sawaryn  Mieczysław obecny obecny
6.

Sochaj  Ireneusz

obecny obecny