Lista obecności

Lista obecności

Lista  obecności
członków  Komisji  Planowania  Przestrzennego,  Gospodarki  Komunalnej,

  Inwestycji  i  Ochrony  Środowiska
na  posiedzeniu  w  dniu 
24 kwietnia 2006 r.

 

 

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1.

Trzepacz  Zenon

obecny obecny
2. Kasprzyk Elżbieta obecna obecna
3. Bielecki  Jan obecny obecny
4. Płonka  Kazimierz nieobecny nieobecny
5. Sawaryn  Mieczysław nieobecny nieobecny
6.

Sochaj  Ireneusz

obecny obecny