Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Rewizyjnej

na posiedzeniu w dniu 12 marca (środa) 2003 r. godz. 1300 .

 

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Gryfino za 2002 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium burmistrzowi.

 

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.