Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Rewizyjnej

na posiedzeniu w dniu 7 maja (środa) 2003 r. godz. 830.

 

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Kontrola realizacji inwestycji gminnych - rekultywacja nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych w Gryfinie.

 

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.