Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Rewizyjnej

na posiedzeniu w dniu 16 czerwca (poniedziałek) 2003 r. godz. 1300 .

 

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie skargi.

 

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.