Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Rewizyjnej

na posiedzeniu w dniu 15 września (poniedziałek) 2003 r. godz. 1415 .

 

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2003 r.

 

III. Kontrola realizacji zadań Gminy w zakresie utrzymania poprawnego stanu dróg, porządku i bezpieczeństwa.

 

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.