Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Rewizyjnej

na posiedzeniu w dniu 5 stycznia (poniedziałek) 2004 r. godz. 1430 .  

 

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Rozpatrzenie pisma Pana Stefana Lewandowskiego.

 

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.