Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Rewizyjnej

na posiedzeniu w dniu 16 lutego (poniedziałek) 2004 r. godz. 1300 .  

 

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Kontrola inwestycji komunalnej pn. "Rekultywacja nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych w Gryfinie".

 

III. c.d. omawiania pisma Pana Stefana Lewandowskiego. 

 

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.