Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Rewizyjnej

na posiedzeniu w dniu 11 marca (czwartek) 2004 r. godz. 800

 

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Gryfino za 2003 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium burmistrzowi.

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.