Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK  OBRAD

Komisji  Rewizyjnej

na  posiedzeniu  w  dniu  8 lipca (czwartek) 2004 r. godz. 930.

    

I.  Sprawy  regulaminowe:

1/  otwarcie  posiedzenia  i  stwierdzenie  quorum,

2/  przyjęcie  protokołu  z  poprzedniego  posiedzenia.

 

II. Kontrola inwestycji komunalnej pn. "Rekultywacja nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych w Gryfinie".

 

III. Wolne  wnioski  i  zakończenie  posiedzenia.