Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK  OBRAD

Komisji  Rewizyjnej

na  posiedzeniu  w  dniu  19 lipca (poniedziałek) 2004 r. godz. 1300.

    

I.  Sprawy  regulaminowe:

1/  otwarcie  posiedzenia  i  stwierdzenie  quorum,

2/  przyjęcie  protokołu  z  poprzedniego  posiedzenia.

 

II. Omówienie  spraw  zawartych  we  wnioskach  Komisji  wypracowanych na  posiedzeniu  w  dniu  08  lipca  2004 r.

 

III.  Omówienie  sprawy  związanej  ze  sprzedażą  obiadów  w  Szkołach Podstawowych.

 

IV. Wolne  wnioski  i  zakończenie  posiedzenia.