Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK  OBRAD

Komisji  Rewizyjnej

na posiedzeniu w dniu 13 września (poniedziałek) 2004 r. godz. 1530.

 

I.  Sprawy  regulaminowe:

1/  otwarcie  posiedzenia  i  stwierdzenie  quorum,

2/  przyjęcie  protokołu  z  poprzedniego  posiedzenia.

 

II. Omówienie  sprawy  związanej  ze  sprzedażą  nieruchomości przy  ul. Grunwaldzkiej  w  Gryfinie  tzw. „biały  domek”.

 

III. Wolne  wnioski  i  zakończenie  posiedzenia.