Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Rewizyjnej

na posiedzeniu w dniu 16 listopada (wtorek) 2004 r. godz. 1100

 

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2004 r. - omówienie spraw zawartych we wnioskach Komisji wypracowanych na posiedzeniach w dniach: 3 listopada 2004 r. i 10 listopada 2004 r.

 

III. Omówienie spraw związanych ze sprzedażą przez UMiG samochodu osobowego marki Opel Omega oraz zakupem samochodu osobowego marki Peugeot 607.

 

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.