Porządek obrad

Porządek obrad

Porządek obrad 
Komisji Rewizyjnej
z dnia 8 grudnia 2004 r. godz. 13.00

 

I. Sprawy regulaminowe:
1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

II. Przygotowanie propozycji planu pracy Komisji i Rady na 2005 r.

III. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2004 r. – omówienie spraw zawartych we wnioskach Komisji wypracowanych na posiedzeniach w dniach 3 XI i 10.XI 2004 r.

IV. Omówienie spraw związanych ze sprzedażą przez UMiG samochodu osobowego marki Opel Omega oraz zakupem samochodu osobowego marki Peugeot 607.

V. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie skargi.

VI. Wolne wnioski i zakończenie obrad.