Porządek obrad

Porządek obrad

Porządek obrad 
Komisji Rewizyjnej
z dnia 28 grudnia 2004 r. godz. 13.00


I. Sprawy regulaminowe:
1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

 

II. Wydanie opinii w sprawie sprzedaży przez UMiG samochodu osobowego marki Opel Omega oraz zakupu samochodu osobowego marki Peugeot 607.

 

III. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:
1/ uchwalenia budżetu gminy na rok 2005

 

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.