Opinia Komisji Rewizyjnej

Opinia Komisji Rewizyjnej

        

Gryfino, dnia 29 grudnia 2004 r.

 

OPINIA KOMISJI REWIZYJNEJ 
W SPRAWIE ZAKUPU SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI 
PEUGEOT 607Po przeanalizowaniu przedstawionych Komisji Rewizyjnej dokumentów, Komisja Rewizyjna stwierdza, iż samochód osobowy marki 
Peugeot 607 zakupiony został w dniu 15 stycznia 2004 roku na podstawie Faktury VAT nr 10/PS/2004/01.Ww. faktura spełnia wszystkie wymogi potwierdzające zawarcie umowy sprzedaży w tym dniu.
Na tej podstawie Komisja Rewizyjna uważa, że data zapłaty, bądź wydania samochodu osobowego marki Peugeot 607 nie ma żadnego znaczenia dla określenia dnia zakupu. Z tych względów samochód osobowy marki Peugeot 607 zakupiony został z naruszeniem obowiązujących przepisów tj. ustawy o zamówieniach publicznych Dz. U. Nr 76, poz. 344 z dnia 3 lipca 1994 roku z późn. zmianami w dniu 15 stycznia 2004 r. przed rozstrzygnięciem złożonych ofert. Jednocześnie oferta przyjęta od MOTOMAKET z Poznania oceniona jako ważna nie była podpisana i należało ją odrzucić. 
Ze względu na powyższe o sprawie zawiadomić należy Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w celu zajęcia stanowiska.                                                                             PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ
                                                                                                  Mieczysław Sawaryn