Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2005 r. godz. 15.00

 

I. Sprawy regulaminowe:
1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Kontrola realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Gryfina i budowa kanalizacji sanitarnej Gryfino Północ”. 

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.