Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2005 r. godz. 15.00


I. Sprawy regulaminowe:
1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Zakończenie kontroli dotyczącej rozbiórki budynku komunalnego przy ul. 1 Maja 7 w Gryfinie. 

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.