Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2005 r. godz. 14.30


I. Sprawy regulaminowe:
1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Ocena gospodarki finansowej Gminy za 2004 r. obejmująca kontrolę działalności Burmistrza w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi. 

III. Zapoznanie się ze stanowiskiem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotyczącym wydanej przez Komisję Rewizyjną opinii w sprawie kontroli rozbiórki budynku komunalnego przy ul. 1 Maja 7 w Gryfinie. 

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.