Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2005 r. godz. 15.30

 

I. Sprawy regulaminowe:
1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Gryfino za 2004 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium burmistrzowi. 

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.