Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu
15 czerwca 2005 r. o godz. 1000


I. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Ocena schematu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Gryfino - badanie wzrostu zatrudnienia w kontekście oceny konieczności zwiększenia ilości etatów.

III. Wypracowanie protokołu pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 7 w Gryfinie”.

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.